Trò chơi 911Win Online Three Card Poker

2022/11/07 16:57

911Win Online Three Card Poker

  • Sử dụng một bộ bài tiêu chuẩn (không có quân Joker). Ba lá bài được chia cho Dragon và Phoenix trong mỗi vòng và các lá bài sẽ được xáo trộn trước khi một vòng mới bắt đầu.
  • Có 7 vị trí trên khu vực đặt cược (Dragon, Phoenix, Pair 9 Plus, Straight, Flush, Straight Flush, Triple)
  • Sau khi kết thúc thời gian đặt cược, nhà cái bắt đầu quét bài. Tay Dragon và Phoenix được so sánh.
  • Ai cao tay hơn sẽ thắng.
  • Nếu cả hai có cùng thứ hạng bài, vòng này sẽ hòa. Hệ thống sẽ hoàn trả tiền cược cho người chơi.

Giới thiệu 911Win Online Three Card Poker

Giới thiệu 911Win Online Three Card Poker Giới thiệu 911Win Online Three Card Poker

911Win Online Three Card Poker - Tiền thưởng

911Win Online Three Card Poker - Tiền thưởng

Giải thích về Poker ba lá trực tuyến trên 911Win

  • Trong trường hợp hiếm khi, máy quét có thể không đọc thành công mọi thẻ. Khi nó xảy ra, Đại lý sẽ quét lại nó cho đến khi hệ thống diễn giải hoàn toàn.
  • Trục trặc vô hiệu tất cả các khoản thanh toán và chơi.